GOD INKASSOSED

Som användare av SBBI (Uppdragsgivare) förbinder jag mig att bedriva den aktuella inkassoverksamheten enligt god inkassosed. Det innebär att gäldenären inte skall vållas onödig skada eller olägenhet eller utsättas för otillbörlig påtryckning. (Gäldenär = Den som är betalningsskyldig och mål för inkassot)

Följande är exempel på vad god inkassosed innefattar:

I övrigt hänvisas till inkassolagen (1974:182) och personuppgiftslagen (1998:204) samt Datainspektionens allmänna råd angående tillämpning av inkassolagen. Läs mer på Datainspektionens hemsida.